Varlık Yönetimi Nedir?

Varlık Yönetim şirketleri, 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuşlardır.

Bankalar ve diğer mali kuruluşlardan alınan ve yasal sahibi olunan borç dosyalarının, borçlu olan müşterileri ile karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde ortak bir zeminde buluşarak yeniden yapılandırılması işlemlerini gerçekleştirilmek üzere kurulmuş şirketlerdir.

Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.