Haberler

 • Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu, 5.000.000 TL nominal tutarlı, bonoların 2.kupon ödeme işlemi 20.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. // 20.12.2019
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların üçüncü kupon faiz oranı %4.8694 olarak kesinleştirilmiştir. bonoların itfa tarihi 19.06.2020'dir. // 19.12.2019
 • 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 5.kupon ödeme işlemi 26.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
 • Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 25.11.2019 tarih 2019-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, "Devir olan şirketimiz" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi ve 156 ıncı maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı, aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ile birleştirilmesi için gereken izinlerin alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
 • 25.11.2019 // 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRSDVYA22011" ISIN kodlu tahvillerin altıncı kupon faiz oranı % 4.1472 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 25.02.2020'dir.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 7.kupon ve ana para ödemesi işlemi 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının satışı 24.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonolarının vade başlangıç tarihi 25.10.2019, itfa tarihi 23.10.2020'dir.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 6.kupon ödeme işlemi 26.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
 • “Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYAE1916" ISIN kodlu bonoların yedinci kupon faiz oranı % 1.7869 olarak kesinleştirilmiştir. Bonoların itfa tarihi 25.10.2019'dur.
 • Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu, 5.000.000 TL nominal tutarlı, bonoların 1.kupon ödeme işlemi 20.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
 • TRFDVYA62014 ISIN kodlu bonoların ikinci kupon faiz oranı açıklaması. Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların ikinci kupon faiz oranı %5.5935 olarak kesinleştirilmiştir. bonoların itfa tarihi 19.06.2020'dir
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 4.kupon ödeme işlemi 27.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRSDVYA22011" ISIN kodlu tahvillerin beşinci kupon faiz oranı % 5.3252 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 25.02.2020'dir.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYAE1916" ISIN kodlu bonoların altıncı kupon faiz oranı % 2.0302 olarak kesinleştirilmiştir. Bonoların itfa tarihi 25.10.2019'dur.
 • Deren Varlık Yönetim A.Ş.' nin 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYA81915 ISIN kodlu bonoların 4.kupon ve ana parası 09.08.2019 tarihinde ödenmiştir.
 • Şirketimizin ünvanı 09.08.2019 Tarihi itibarı ile "DEREN Varlık Yönetim A.Ş." olarak değişmiştir.
 • Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 4.kupon ödeme işlemi 25.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 12.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA61910 ISIN kodlu tahvillerin 6.kupon ve ana parası 25.06.2019 tarihinde ödenmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 3.kupon ödeme işlemi 24.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu tahvillerin satışı 20.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 21.06.2019, ilk kupon ödeme tarihi 20.09.2019 olup ilk kupon faiz oranı %6.7622 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 19.06.2020'dir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 3.kupon ödeme işlemi 28.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 2.kupon ödeme işlemi 24.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 6.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYA51918 ISIN kodlu bonoların tamamı 17.05.2019 tarihinde ödenmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYA81915 ISIN kodlu bonoların 3.kupon ödeme işlemi 10.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu bonoların 1.kupon ödeme işlemi 24.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 12.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA61910 ISIN kodlu tahvillerin 5.kupon ödeme işlemi 26.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYA31910 ISIN kodlu bonoların ödeme işlemi 26.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE1916 ISIN kodlu Finansman Bonolarının satışı 22.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonolarının vade başlangıç tarihi 25.03.2019, itfa tarihi 25.10.2019'dur.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.' nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 2.kupon ödeme işlemi 26.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 10.08.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRFDVYA81915” ISIN kodlu 5.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 2. Kupon Ödemesi 08.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • “TRFDVYA51918“ ISIN kodlu 6.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 29.01.2019 ve itfa tarihi 17.05.2019'dur.
 • “TRFDVYA31910 “ ISIN kodlu 9.000.000 TL tutarındaki bonoların ihracı tamamlanmıştır. Bonoların vade başlangıç tarihi 26.12.2018 ve itfa tarihi 26.03.2019'dur.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 25.12.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRSDVYA61910” ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. Kupon Ödemesi 25.12.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 27.08.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRSDVYA22011” ISIN kodlu 15.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon Ödemesi 27.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 10.08.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRFDVYA81915” ISIN kodlu 5.000.000 TL tutarındaki bononun 1. Kupon Ödemesi 09.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 25.12.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRSDVYA61910” ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon Ödemesi 25.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRSDVYA22011" ISIN kodlu tahvillerin satışı 27.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 28.08.2018, ilk kupon ödeme tarihi 27.11.2018 olup ilk kupon faiz oranı %6.9201 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 25.02.2020'dir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 25.12.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRSDVYA61910” ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki bononun 2. Kupon Ödemesi 26.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin Takipteki Bireysel Kredi Alacaklarından Oluşan Portföyün 108 milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 27.04.2018 tarihinde Beyoğlu 48. Noterliği’nin 50175 yevmiye no.'lu devir ve temlik sözleşmesi ile satın alınmıştır.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 25.12.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan “TRSDVYA61910” ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarındaki bononun 1. Kupon Ödemesi 27.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2018 tarihinde yapılmış olup 29 Mart 2018 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
 • Destek Varlık Yönetim A.Ş.'nin 12.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRSDVYA61910" ISIN kodlu tahvillerin satışı 25.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup tahvillerin vade başlangıç tarihi 26.12.2017, ilk kupon ödeme tarihi 27.03.2018 olup ilk kupon faiz oranı %4.4416 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 25.06.2019'dur.
 • Şirketimizin ödenmiş sermayesi 25 Aralık 2017 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde tescil ve ilan edilerek 10.000.000 TL’den 20.000.000 TL’ye yükselmiştir.
 • T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ‘nin Takipteki Bireysel Nitelikli Kredilerinden Oluşan Portföyünün 115 milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 02.10.2017 Tarihinde Satın Alınmıştır.
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Takipteki Ticari Nitelikli Alacaklarından Oluşan Portföyün 109 Milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 20.06.2017 tarihinde devir ve temlik sözleşmesi ile satın alınmıştır.
 • Şekerbank T.A.Ş.’nin Takipteki Kredi Kartı Gerçek Kişi Nitelikli Alacaklarından Oluşan Portföyün 28 MilyonTL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 31.05.2017 tarihinde devir ve temlik sözleşmesi ile satın alınmıştır.
 • Denizbank A.Ş.’nin Takipteki Kobi Nitelikli Alacaklarından Oluşan Portföyün 49 MilyonTL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 18.05.2017 tarihinde devir ve temlik sözleşmesi ile satın alınmıştır.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Bireysel, Kobi ve Ticari Alacaklarından Oluşan Portföyün 212,6 Milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 31.10.2016 Tarihinde Satın Alınmıştır.
 • Garanti Bankası A.Ş.'nin Bireysel Alacaklarından Oluşan Portföyün 79 milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 27.03.2015 Tarihinde Satın Alınmıştır.
 • Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin Takipteki Kredi Kartı Alacaklarından Oluşan Portföyün 54 milyon TL Tutarındaki Bölümü Şirketimiz Tarafından 27.06.2014 tarihinde Beyoğlu 48. Noterliği’nin 62389 yevmiye no.lu devir ve temlik sözleşmesi ile satın alınmıştır.
 • ING BANK A.Ş. ‘nin Takipteki Kobi Kredilerinden Oluşan Portföyünün 50.7 milyon TL Tutarındaki Bölümü şirketimiz tarafından 21.04.2014 tarihinde satın alınmıştır.